Financieel Nieuws En Inzichten

Elk jaar vindt op die manier een herberekening van de rendementen plaats. De bovenstaande tabel is dan ook een voorlopige tabel, overheid nieuws de exacte rendementspercentages voor 2017 zullen op basis van de meest recente cijfers definitief worden vastgesteld. Een grondstof waar niet veel over gesproken wordt is koper. Hoewel deze uiterst belangrijk is voorVerder lezen

Financieel

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening overheid nieuws en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. LYNX kanVerder lezen